Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin na groch oraz preparat chwastobójczy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

  1. Mospilan 20 SP – 20 kg
  2. Amistar 250 SC – 60 l
  3. Lontrel 300 SL – 10 l

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 28.05.2024 do godz. 11:00.