Zaproszenie do składania ofert – zakup herbicydów

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi herbicydy wg zestawienia.

–  Bandur 600 SC                  ok. 250 l

– Wing P 462,5 EC                ok. 120 l

– Stomp Aqua 455 CS        ok. 120 l

– Corum 502,4 SL                 ok.   60 l

Dopuszczalne preparaty o innej nazwie handlowej.

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane  30 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) oraz dostępność poszczególnych preparatów proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,05,2023 do godz. 11:00.