Zaproszenie do składania ofert – zakup zakiszaczy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo zakiszacze na podaną poniżej ilość płodów rolnych:

Lp.NazwaIlość w tonach  
1.Zakiszacz do kukurydzy15.500
2.Zakiszacz do lucerny5500
3.Zakiszacz do trawy2.600
4.Zakiszacz do lks3000
 Suma26600

Oferty zawierające nazwę producenta, opis parametrów wraz z informacją o sposobie działania zakiszacza , cenę (preferowany termin min. 20 dni utrzymania ceny od dnia złożenia oferty), ceny w przeliczeniu na tonę zakiszanej masy, proponowany termin dostawy i termin płatności proszę przysyłać do 11.04.2023 r. do godz. 10:00 na adres: sekretariat@grh-zydowo.pl, lub osobiście do siedziby Spółki: ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo