Zapytanie – pobieranie prób i analiza gleby

GR-H Żydowo Sp. z o.o. przedstawia zapytanie dotyczące pobierania prób i analizy gleby. Zadanie dotyczy trzyletniego okresu tj. lat 2021, 2022, 2023 na areale ok. 4500 ha i powinno zawierać następujące czynności:

1. Skanowanie elektromagnetyczne

– szerokość międzyprzejazdowa co najmniej 16 metrów

– wyznaczanie homogenicznych stref poboru prób glebowych (średnia powierzchnia parceli 3-4 hektary)

-pomiar elewacji terenu z dokładnością RTK

-mapy: EC gleby, siatek stref poboru prób glebowych oraz elewacji terenu

2. Pobranie próbek zgodne z siatką poboru prób wykonanej na podstawie skanowania elektromagnetycznego gleby.

– średnia powierzchnia strefy poboru próbki 3-4 hektary

– głębokość pobierania próbki min. 20 cm

– ilość próbek pierwotnych składających się na próbę zbiorczą 12-15

3. Analiza laboratoryjna próbek gleby w akredytowanym laboratorium na zawartość fosforu . potasu, magnezu oraz pH.

– metodyka laboratoryjna zgodna z polskimi normami

– mapy zasobności glebowej w formacie cyfrowym zgodnym z oprogramowaniem Agrinavia

– mapy zasobności glebowej w formie map A3

Podjęcie czynności polowych po uzgodnieniu z kierownikami Zakładów Rolnych z uwzględnieniem dostępności pól w okresie między poszczególnymi uprawami. Oferent musi posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w wykonywaniu poszczególnych czynności. Oferty zawierające jednostkowe ceny na poszczególne działania związane z wykonaniem zadania należy przesyłać drogą elektroniczną na poszczególne adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 26.07.2021 do godz. 12,00.