Bor

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi płynny preparat zawierający bor w ilości min. 15% . Oferta powinna zostać skalkulowana dla ilości ok. 2500 l. Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 27.02.2019 do godz. 12.00.