Oferta stałej sprzedaży

GRH Żydowo w Sp. z o.o. posiada w stałej sprzedaży:

  • wysoko wartościowe sztuki hodowlane, w tym: krowy pierwiastki, buhaje, buhajki, opasy, tryki oraz owce
  • płody rolne, w tym:  zboża, kukurydza i rzepak

Ponadto prowadzimy usługi w zakresie pensjonatu dla koni (Stado Ogierów Gniezno), stanowienie klaczy, sprzedaż nasienia świeżego i dzierżawa ogierów.

Posiadamy także ofertę wynajmu pokoi pracowniczych w Żydowie.

Zapraszamy do kontaktu.

Kukurydza – herbicydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparaty do wykonania wiosennych zabiegów chwastobójczych w uprawie kukurydzy(ok 250 ha).

W związku z tym prosimy o składanie ofert na sprzedaż poniższych preparatów.

– SULCOTREK 500 SC

– NICOSULFURON

– ZEAGRAN 340 SE

Dopuszczalne są oferty na produkty alternatywne. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane min. 45 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 07,06,2021 do godz. 11:00.