Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin, Mikro i Potas

Gospodarstwo Rolno- Hodowlane Żydowo Sp. z o.o zaprasza do składania ofert:

Chwastox  Extra – 450 l

Agil S 100 EC – 170 l

Pantera 040 EC – 280 l

Tebukonazol 250 EW – 380 l

Protiokonazol 300 EC – 290 l

Atpolan – 200 l

Korn Kali – 24 tony

Amino Ultra Zn – 600 kg

Vanadoo – 250 l

Oferty prosimy przesyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do dnia 17 maja 2024 do godz. 12.00

Zaproszenie do składania ofert – herbicydy w ziemniakach oraz nawóz azotowy

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane prosi o składanie ofert na nastepujące produkty:

BANDUR 600 SC – 45 l

CHLOMAZON 480 EC – 2 l

MISTRAL 70 WG – 5 kg

SOLETO 500 SC – 60 l

ZAKSAN – 48 t lub inny gruby nawóz azotowy ok. 34 % do rozsiewu na 36 m

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę oraz termin płatności prosimy wysłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl w terminie do 6 maja 2024 do godz. 11.00

Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nastepujące środki ochrony roślin:

METAMITRON 700 – 500l

FENMEDIFAM 160 – 120 l

TRIFLUSULFURON 500 WG – 40 kg

ETOFUMESAT 500 SC – 200 l

LENACYL – 40 l

CHWASTOX TRIO – 170 l

Oferty zawierające nazwę, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 26.04.2024 do godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert – Kierownik Zakładu Treningowego klaczy w Stadzie Ogierów Gniezno

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo, Stado Ogierów Gniezno poszukuje osoby na stanowisko kierownika 60-dniowego Zakładu Treningowego klaczy o profilu zaprzęgowym, który odbędzie się w terminie sierpień/wrzesień 2024 roku.

Wymagane doświadczenie w pracy z końmi zaprzęgowymi ( sport, Zakłady Treningowe itp.)

Oferty prosimy składać na adres mailowy: sekretariat@grh-zydowo.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować do Kieorwnika Stada Ogierów, tel. 453 020 730

Zaproszenie do składania ofert – środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi środki ochrony roślin zawierające poniżej wskazane substancje aktywne:

Fenpropidyna
protiokonazol + spiroksamina + trifloksystrobina
protiokonazol + spiroksamina
proquinazyd + protiokonazol + spiroksamina
cyflufenamid
Trineksapak etylu
Protiokonazol
Cyprodynil
Proquinazyd
Prosulfokarb
Pendimetalina
Chlomazon
Aklonifen
Pest-aut
Olbras
Tribenuron metylowy Kletodym

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 18,03,2024 do godz. 11:00.

Zaproszenie do składania ofert – preparaty do ochrony rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi do ochrony rzepaku (811 ha) następujące preparaty:

  1. Trebon 30EC               
  2. Inazuma 130WG
  3. Sivanto Energy
  4. Tillmor 240EC
  5. Tebukonazol 240 EW
  6. Miedź systemiczna
  7. Nawóz dolistny fosforowy.
  8. Protaminal

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,03,2024 do godz. 11:00.