Fertiactyl Starter

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi preparat Fertiactyl Starter w ilości 1000 l .

Oferty zawierające cenę, termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 15,09,2020 do godz. 11:00.