Fertiactyl Starter

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi 1000 l preparatu FERTIACTYL STARTER.

Sugerowany termin płatności lipiec 2020.

Oferty proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl, prezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 07.02.2020 do godz. 13:00.