Glifosat

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące nawozy z dostawą.

– Produkt zawierający GLIFOSAT 360 SL  –  ok. 1000 litrów

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 09,11,2022 do godz. 11:00.