Glifosat

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi glifosat 360 SL w ilości ok. 3000 l

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 12.06.2019 do godz. 12,00.