Graminicyd

G R-H Żydowo Sp. Z o.o. prosi o oferty sprzedaży graminicydu na ok. 500 ha.

Oferty należy przesłać do 29.08.2019 do godz. 12,00 na adres vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl .

Oferty winny zawierać nazwę preparatu, cenę jednostkową, proponowany termin zapłaty (preferowane min. 30 dni) oraz termin dostawy.