GRH Żydowo zakupi preparaty

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty: – Wing P 462,5 EC (lub równoważny) ok. 600 l – Actiwus 400 SC (lub równoważny) ok. 450 l – Command 480 EC (lub równoważny) ok. 45 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 11.03.2019 do godz. 12,00.