Herbicydy – zboża jare

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– Granstar Ultra SX 50 SG w ilości 4 kg + Trend 90 EC w ilości 8,5 l

– Lumer 50 WG w ilości 3,3 kg

Dopuszczalne są preparaty o innej nazwie handlowej.

Oferty zawierające cenę, termin płatności , termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 19.04.2021 do godz. 11:00.