Dane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl

Historia

Gospodarstwo Rolno Hodowlane Żydowo Spółka z o.o. z siedzibą w Żydowie powstało z dniem 1 stycznia 1994 roku w wyniku przekształcenia Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Żydowie. Spółka działa na podstawie umowy (statutu) sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 28.09.1993 r. Repetytorium A nr 7151/1993 z późn. zm. ostatni tekst jednolity zawarty w Akcie Notarialnym z dnia 26 marca 2012 r. Repetytorium A nr 1416/2012. Czasokres działalności jednostki nie jest określony.

Podstawy prawne działania:

Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 17 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 r. z późn. zmianami), Ustawa o zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 57, poz.299 z 1995 r. z późni. zmianami), Akt notarialny.

Władze Spółki:

Prezes Zarządu – Janusz Winiarski

Wiceprezes Zarządu – Bogusław Skotarczak

Komórki organizacyjno – wykonawcze Spółki stanowią: Zarząd Spółki, Zakład Rolny Jelitowo, Zakład Rolny Żydowo, Stado Ogierów Gniezno, Zakład Pomocniczy.  Zakłady działają w oparciu o ograniczony rachunek wewnętrzny. 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • prowadzenie produkcji nasiennej, rolnej i rolno-przemysłowej
  • prowadzenie hodowli i chowu zwierząt
  • prowadzenie i świadczenie usług przechowalnictwa i pozostałych na rzecz rolnictwa

Powyższe zadania Spółka realizuje na obszarze 4 560,5  ha w tym UR 4 361,9  ha przy średnim wskaźniku bonitacji 1,31. Ponadto posiadamy ogółem bydła 2 505 szt. w tym krów mlecznych 949 szt. oraz owiec ogółem 139 szt. w tym matek 84 szt.,  konie  21 szt. ogierów    

Ważne wydarzenia w Spółce:  

W dniu 01-04-2009 r. przyłączono do Spółki Żydowo Stado Ogierów Gniezno.

W dniu 25-01-2012 r. nastąpiło przejęcie przez Spółkę Żydowo, zlikwidowanej Spółki Czerniejewo.