Kukurydza Pyroxenia

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi 27 j.s. x 90 tys. nasion kukurydzy odm. PYROXENIA FAO-130

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 15.05.2019 do godz. 12.00.