Lucerna

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nasiona lucerny wg poniższego zestawienia: – Kometa (Danko) 1525 kg – Planet (DSV) 275 kg – mieszanka Planet+Fraver+Felicia (DSV) 306 kg Prosimy o dołączenie ceny szczepionki.

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 13.03.2019 do godz. 12,00