Materiał siewny

G R-H Żydowo Sp. Z o.o. prosi o oferty na sprzedaż poniżej przedstawionych odmian materiału siewnego.

Preferowane pakowanie w BB. Proszę o podanie stopnia odsiewu oraz nazwy użytej zaprawy.

PSZENICA OZIMA :

  – JULIUS 2,0 t

– LINUS 2,0 t

– GORDIAN 2,0 t

– EUFORIA 2,0 t

PSZENŻYTO

– TULUS 3,0 t

ŻYTO OZIME

– ANTONIŃSKIE 2,5 t

Oferty należy przesłać do 27.08.2019 do godz. 12.00 na adresy:   vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl .

Oferty winny zawierać cenę, proponowany termin zapłaty (preferowane min. 30 dni) oraz termin dostawy.