Ochrona rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dla zabiegów grzybo i owadobójczych w uprawie rzepaku ozimego (ok. 650 ha). Poniżej wykaz interesujących nas preparatów.

– PROPULSE 250 SE

– ORIUS EXTRA 250 EW

– AMISTAR XTRA 280 SC

– ZAMIR 400 EW

– PROTEUS 110 OD

– MOSPILAN 20 SP

– MAVRIK VITA 240 EW

– FURY 100 EW

Akceptujemy propozycje równoważne. Oferty należy złożyć do 17.04.2019 do godz. 12-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl