Oferta na zakup środków ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące środki ochrony roślin z dostawą.

– Sultan Top 500 SC             – 415 Litrów

– Navigator 360 SL                 – 60 litrów

– Roundup Flex 480  –  ok. 2000 litrów

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 16,08,2022 do godz. 11:00.