PHYSIOSTART

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi mikrogranulat PHYSIOSTART w ilości 8 ton z terminem płatności do 10.05.2019 r.

Oferty zawierające  cenę oraz termin płatności proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 12.12.2018 do godz. 10.00