Polifoska

GRH Żydowo Sp.  z o. o. zakupi Polifoska NPK 5-15-30 w ilości 192 t aBB   

Oferty prosimy przysyłać na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl w terminie do 18.06.2019 do godz. 10.00.