PROPULSE

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 670 litrów preparatu PROPULSE 250 SE .

Oferty zawierające cenę, termin dostawy, oraz termin płatności (preferowane min. 45 dni proszę przesyłać na podane adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 14.04.2020 do godz. 13:00.