Rzepak – herbicydy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi herbicydy do ochrony plantacji rzepaku ozimego (ok 900 ha). W związku z tym prosimy o składanie ofert na sprzedaż poniższych herbicydów.

– SULTAN TOP 500 SC

– BUTISAN STAR

– NAVIGATOR 360 SL

– BELKAR+KLIPER

Dopuszczalne są oferty na produkty tożsame. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę, termin płatności (preferowane min. 45 dni), termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 13.08.2020 do godz. 11:00.