siew i kopanie buraków

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje składania ofert na siew i kopanie buraków.

W 2019 roku przewidujemy następujący areał: (siew ok. 190 ha, kopanie ok. 330 ha). W ofercie należy zawrzeć koszt 1 ha siewu, koszt 1 ha kopania z układaniem pryzmy. Preferowane są firmy wykonujące usługę kompleksowo. Oferty należy złożyć do 13.03.2019 do godz. 11-tej. w siedzibie firmy osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl