środki ochrony roślin – bobik

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty: – Stallion 363 CS (lub równoważny) ok. 180 l

Oferty zawierające cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres prezes@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 11,03,2019 do godz. 12,00.