Sprzedaż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne:

– pszenica paszowa  ok. 200 ton

– kukurydza sucha (ziarno typu flint)    ok. 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy:  vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl do 03.06.2019 do godz. 12.00.