Sprzedaż kukurydzy

GRH Żydowo oferuje do sprzedaży kukurydzę mokrą w ilości 500t., 30% wilgotności.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 28 października 2020r. do godz. 10.00 na adresy:

prezes@grh-zydowo.pl; vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl.