Sprzedaż płodów rolnych

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne:

pszenica paszowa 1600 ton
groch 440 ton
bobik 110 ton
kukurydza sucha 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 07.02.2019 do godz. 12:00.