Sprzedaż

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży poniżej przedstawione płody rolne: – groch ok. 480 ton

– kukurydza sucha ok. 1400 ton

Oferty zawierające cenę przy odbiorze z gospodarstwa, termin odbioru oraz proponowany termin zapłaty proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl do 10.04.2019 do godz. 12,00.