Środki ochrony roślin

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi z dostawą do GR-H Żydowo poniższe środki do produkcji rolnej:

– TYTANIT   ok. 300 l

– FASTER     ok. 500 l

– PRO AQUA   ok. 500 l

– TILMOR 240 EC      275 l

– KIER 450 SC    320 l

– DELARO 325 SC       ok. 450 l

– TERN 750 EC    ok. 180 l

– TURBO PAK      na ok. 500 ha

– ARTEMIS 450 EC      ok.1000 l

– SULCOTREK SOIL PAK    na ok. 530 ha

– SULCOTREK 500 S.C.   ok. 370 l

– ZEAGRAN 340 SE  ok. 160 l

– IKANOS 040 OD  ok. 150 l

– MODDUS 250 EC ok. 300 l

– LUMAX 573,5 SE   ok. 50 l

Dopuszczone są oferty na inne produkty tożsame z wyżej wymienionymi. Oferty zawierające nazwę produktu, cenę (preferowany termin min. 45 dni), proponowany termin dostawy, termin przydatności proszę przysyłać do 10.03.2020 do godz. 10:00 na następujące adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl