Środki ochrony roślin – rzepak

G R-H Żydowo Sp. z o.o. prosi o oferty na sprzedaż poniżej przedstawionych ŚOR.

– SULTAN TOP 500 SC (lub równoważny) ok. 700 l

– NAVIGATOR 360 SL (lub równoważny) ok. 120 l

– BELKAR 25 l

– KLIPER 75 l

Oferty należy przesłać do 27.08.2019 do godz. 12.00 na adresy:                       vprezes@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl . Oferty winny zawierać cenę, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowane min. 30 dni)