Transplantacja zarodków

Spółka Żydowo od 18.09.2003 uczestniczymy w programie hodowlanym Genesis CRI.

Pogłowie bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej liczy 2482 szt., w tym 902 krów mlecznych o przeciętnej wydajności 10600 kg mleka. Głównym celem prac hodowlanych jest postęp genetyczny w zakresie cech mleczności i cech funkcjonalnych zapewniających wydłużenie użytkowania krów w stadzie (zdrowie, płodność). hodowla prowadzona jest w oparciu o nowoczesne metody doskonalenia: indywidulane kojarzenia komputerowe, genomową ocenę wartości hodowlanej, embriotransfer. Od jałówek z najwyżej oszacowaną genomową wartością hodowlaną pozyskiwane są zarodki w celu uzyskania jak najlepszego materiału żeńskiego i męskiego. Program pozyskiwania i przenoszenia zarodków kontynuowany jest od 2003 roku.


W ramach tego programu od 2003 roku przenosiliśmy zarodki zakupione przez WCHiRZ w Tulcach:

Rokprzeniesionych zarodkówuzyskane ciążeskuteczność
200313861,3%
2004201155,0%
2005452555,5%
200618950,0%
2007552139,2%


Od 2008 roku uzyskujemy zarodki od jałówek z własnej hodowli:

  • W 2008 roku wypłukano 2 jałówki uzyskano z nich 22 zarodki z których uzyskano 17 ciąż co stanowi 77,2% skuteczności
  • W 2009 roku wypłukano 4 jałówki uzyskano z nich 29 zarodków z których uzyskano 24 ciąże co stanowi 82,8% skuteczności
  • W 2010 roku wypłukano 2 jałówki uzyskano z nich 23 zarodki dodatkowo przeniesiono 16 mrożonych zarodków, łącznie z nich uzyskano 30 ciąż co stanowi 76,9% skuteczności
  • W 2012 roku wypłukano 12 jałówek uzyskano z nich 134 zarodki, przeniesiono 50 zarodków, uzyskano 32 ciąże co stanowi 64,0% skuteczności
  • W 2013 roku wypłukano 7 jałówek uzyskano 76 zarodków, przeniesiono 65 zarodków świeżych oraz 64 mrożone, uzyskano 77 ciąż co stanowi 59,6% skuteczności
  • W 2014 roku do chwili obecnej wypłukano 2 jałówki uzyskano 18 zarodków, następna transplantacja przewidziana jest w październiku.

W 2015 roku spółka utworzyła własne laboratorium oraz zespół do przenoszenia zarodków, zarejestrowany w styczniu 2016 roku. Dzięki wysokiej wartości genetycznej zwierząt udostępniamy stado spółkom inseminacyjnym do wyboru sztuk na matki buhajów. Do tej pory do WCHiRZ sprzedanych zostało 42 buhajków hodowlanych.

Tak wyglądają zarodki pobrane od krowy…