Trzęsawka owiec

Całe stado owiec zostało zgenotypowane pod kątem podatności na trzęsawkę owiec. Poprzez odpowiednie kojarzenia uzyskujemy zdrowe i wolne od genu podatności na trzęsawkę zwierzęta. Na obecnym etapie usuwane są z hodowli wszystkie osobniki zawierające genotyp VRQ wraz z matkami po których pochodzą, (tryki z tym genotypem nie są już dopuszczane do rozrodu). Prace nad selekcją owiec w kierunku zwiększenia genetycznej odporności na trzęsawkę prowadzone są pod kierownictwem prof. R. Niżnikowskiego z SGGW w Warszawie, a wyniki tych prac są stopniowo opracowywane. W efekcie wydano publikacje naukowe autorstwa prof. Romana Niżnikowskiego i dr Artura Oprządka.

Utrzymujemy dwa stada hodowlane owiec: merynos polski i berichonne du cher. Oferujemy wyselekcjonowany, dobry genetycznie materiału hodowlany, zarówno męski jak i żeński. Stado zarodowe berrichonne du cher 124 matki. Stado produkuje tryki hodowlane oraz maciorki hodowlane. 
Stado merynos polski – 70 sztuk matek. W tej rasie również produkowane są tryki hodowlane i w większości do remontu stada.