Usługa omłotu

GRH Żydowo Sp. z o.o. prosi o przesyłanie ofert na wykonanie usługi omłotu kombajnem zbożowym w okresie żniw 2020

Ilość : ok 4-5 kombajnów, przy założeniu, że 1 kombajn wykona usługę na ok. 300 ha

W przypadku jakości usługi nie satysfakcjonującej dla GRH Żydowo, umowa może zostać zerwana w trybie natychmiastowym.

W ofercie należy przedstawić następujące informacje:

– typ proponowanego kombajnu z szerokością hedera, rok produkcji

– proponowaną cenę usługi z paliwem usługodawcy

Z oferentami, którzy przedstawia najlepsze oferty, zarząd GRH Żydowo przed podpisaniem umowy przeprowadzi rozmowy w celu uszczegółowienia warunków wykonania usługi.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 25 maja 2020r. do godz. 12.00