zabieg T1

GR-H Żydowo Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe (produktowe i cenowe) dla zabiegu T1 w zbożach ozimych (pszenica, pszenżyto i żyto).

Równocześnie prosimy o ofertę cenową na Moddus Start 250 DC (lub równoważny). Oferty należy złożyć do 20.03.2019 do godz. 11-tej. drogą elektroniczną na adresy prezes@grh-zydowo.pl oraz  vprezes@grh-zydowo.pl