Zakup nawozów

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące nawozy z dostawą:

– RSM bądź RSMS w ilości ok. 100 ton

– Korn Kali bądź inny o zbliżonych parametrach w ilości 92 tony

– Polidap bądź inny o zbliżonych parametrach w ilości 92 tony

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 11.08.2022 do godz. 11:00.