Zakup nawozów

GRH Żydowo zakupi następujące nawozy:

– saletra amonowa – ok. 120 t

– mocznik pulrea – ok. 288 t

– mocznik pulgran – ok. 192 t

– Canvil lub salmag – ok. 144 t

Oferty na w/w lub równoważne nawozy proszę przesyłać na adresy: sekretariat@grh-zydowo.pl oraz prezes@grh-zydowo.pl w terminie do 10 października 2019r. do godz. 13.00.

Oferta powinna zawierać proponowany nawóz, termin dostawy i proponowany termin rozliczenia.