Zakup preparatów glifosat oraz baytan

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi ok. 500 l preparatu zawierającego GLIFOSAT, oraz ok 200 l zaprawy BAYTAN TRIO.

Oferty zawierające nazwę produktu, cenę przy dostawie do gospodarstwa, termin dostawy oraz proponowany termin zapłaty (preferowany min. 30 dni) proszę przysyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl , prezes@grh-zydowo.pl do 09.09.2019 do godz. 12.00.