Zakup preparatów

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi następujące preparaty:

– BANDUR 600 SC w ilości ok. 200 l

– COMMAND 480 EC w ilości ok. 40 l

Oferty zawierające cenę, termin płatności , termin dostawy (Z.R. Żydowo ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo) proszę przysyłać na adresy: prezes@grh-zydowo.pl, vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 26.03.2021 do godz. 11:00