Zapraszamy do składania ofert na nasiona kukurydzy

GR-H Żydowo Sp. z o.o. oczekuje ofert na zakup nasion kukurydzy wg. poniższego zestawienia. Zestawienie ilościowe przewiduje zawartość j.s. jako 50 tys. nasion.

SY Talisman73 j.s.
ES Joker 175 j.s.
Morock32 j.s.
Kanonier140 j.s.
KWS Agropolis28 j.s.
KWS Figaro133 j.s.
KWS Ronaldinio129 j.s.
CS Katari 98 j.s
P 9127 54 j.s.
LG 30215180 j.s.
LG 3125090 j.s.
LG 3123376 j.s.
Codibird76 j.s.
MAS 22.R 20 j.s.
Galactus20 j.s.
Meteoryt42 j.s


Oferty zawierające cenę, termin płatności (min. 30 dni) oraz proponowane za zakup premie proszę przesyłać na adres vprezes@grh-zydowo.pl do 04.02.2019 do godz. 12:00.