Zaproszenie do składania ofert – dodatki mineralno-witaminowe dla bydła, preparat mlekozastępczy dla cieląt