Zaproszenie do składania ofert – Eurofertil Top

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi EUROFERTIL TOP  w ilości 144 t.

Oferty zawierające cenę, termin płatności, termin dostawy w dwie lokalizacje: ZR Żydowo, tel. kontaktowy 506687688 – Michał Rogala – kier. Zakładu, ZR Jelitowo, tel. kontaktowy 603547076 – Piotr Jeżewski – kier.

Zakładu, proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,06,2023 do godz. 11:00.