Zaproszenie do składania ofert – Glifosat

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi GLIFOSAT 360 SL w ilości 4000 litrów.

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 05,02,2024 do godz. 11:00.