Zaproszenie do składania ofert – graminicyd

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi graminicyd do zwalczania samosiewów zbóż w uprawie rzepaku (na ok. 700 ha)

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 31,08,2023 do godz. 11:00.