Zaproszenie do składania ofert – herbicydy do jesiennej ochrony lucerny

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi poniższe herbicydy do jesiennej ochrony lucerny (ok.80ha)

Corum 504,2 SL

Kletodym lub cykloksydym

Oferty zawierające cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane min. 30 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 29.09.2023 do godz. 12:00.