Zaproszenie do składania ofert – materiał siewny na zboża ozime

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp z o.o. zaprasza do składania ofert na materiał siewny na zboża ozime.

Oferty zawierające nazwę, cenę, termin dostawy oraz termin płatności (preferowany min 30 dni) proszę wysyłać na adres: sekretariat@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 12 września 2023r. do godz. 12.00