Zaproszenie do składania ofert – mieszanka traw

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi mieszankę traw:

  1. Mieszanka Futertrio                 w ilości                    2000 kg

  

                            

 Oferty zawierające nazwę producenta, cenę (preferowany termin min. 30 dni), proponowany termin dostawy  proszę przysyłać do 21.07.2023 do godz. 10:00 na następujące adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl