Zaproszenie do składania ofert – nasiona rzepaku

GR-H Żydowo Sp. z o.o. zakupi nasiona rzepaku wg poniżej przedstawionego zestawienia. Oferty zawierające cenę, użyte zaprawy, termin zapłaty (preferowane min. 30 dni), proponowany termin dostawy oraz informacje dotyczące wsparcia należy składać drogą elektroniczną na adresy: sekretariat@grh-zydowo.pl oraz vprezes@grh-zydowo.pl do 03,08,2023 do godz. 10-tej.

Zapotrzebowanie na materiał siewny rzepaku oz. w 2023/2024 r. – GR-H Żydowo Sp. z o.o.
lp,odmianajednostki
1Dominator19
2Exima16
3Aurelia55
4Nairobi17
5INV 202015
6Trezzor3
7Derick11
8Excited8
9Auckland41
10Jurek10
11Batis14
 12Lauros41
13Ricardo11
14Expose12
15Exbury5
16Exaura4