Zaproszenie do składania ofert – nawozy mineralne

GRH Żydowo zakupi nastepujące produkty:

Korn Kali – 264 t

Fosforan amonu – 360 t

RSM 32% – 120 t

Kizeryt – 216 t

Oferty zawierające nazwę , cenę,  termin dostawy oraz proponowany termin płatności (preferowane 30 – 60 dni) proszę przysyłać na adresy: vprezes@grh-zydowo.pl oraz sekretariat@grh-zydowo.pl do 06.06.2024 do godz. 10:00.